Verwacht wordt dat per 2019 de looptijd van de 30% regeling verkort zal worden van 8 naar 5 jaar. Reeds lopende rulings lijken hier ook door getroffen te worden. Mocht er echter toch nog overgangsrecht komen, dan is het de vraag waar de knip tussen oud en nieuw recht zal worden gezet. Mogelijk gebeurt dat op Prinsjesdag, de dag waarop de nieuwe regels officieel worden aangekondigd.

Daarom adviseren wij om, waar mogelijk,  tewerkstelling in Nederland te vervroegen, de aanvragen voor de 30% regeling zo snel als mogelijk in te dienen, dan wel te bespreken welke andere acties wellicht nog tijdig genomen kunnen worden.