Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30% regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Deze wordt aanwezig geacht, indien het loon meer bedraagt dan €35.000 voor 2012 en €35.770 voor 2013. Voor bepaalde groepen werknemers geldt een lagere norm.

De Belastingdienst controleert actief of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Indien blijkt dat het loon te laag is, wordt de 30%-regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 of per een latere aanvangsdatum van de 30% regeling.

In veel gevallen kan dit worden voorkomen door het belastbaar loon te verhogen en de 30% vergoeding te verlagen met hetzelfde bedrag. Hiervoor is wel vereist dat toepassing van de 30%-regeling correct is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in een addendum.