In een recente uitspraak oordeelde Rechtbank Den Haag dat het opleggen van een conserverende aanslag voor de pensioenaanspraak van X bij emigratie in strijd is met de goede (verdrags)trouw. Nederland holt de werking van het belastingverdrag uit. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor mensen die uit Nederland emigreren.

Deze NewsFlash is opgesteld samen met onze partner Aegon Adfis.