Sinds de Brexit hanteert het Verenigd Koninkrijk eigen regels met betrekking tot het terugvragen van btw. Als er geen VK-registratie (met aangifteplicht) nodig is, kan digitaal restitutie worden aangevraagd. BELANGRIJK: de referentieperiode is niet het kalenderjaar (zoals binnen de EU), maar een periode van twaalf maanden die loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het verzoek moet binnen zes maanden worden ingediend.

Britse btw betaald in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 moet dus uiterlijk op 31 december 2022 worden teruggevraagd!