De Hoge Raad heeft in 2020 bepaald dat een lid van een bezwaaradviescommissie niet als btw-ondernemer optreedt. De Hoge Raad oordeelde dat de verrichte werkzaamheden niet op eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder eigen verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat betekent dat een lid van een bezwaaradviescommissie, raad van commissarissen, raad van toezicht e.d. niet als zelfstandig btw-ondernemer optreedt en daarom geen btw over de ontvangen vergoeding is verschuldigd. Een en ander vloeide mede voort uit een oordeel van het Europese Hof van Justitie (de zaak ‘IO’).

Het Ministerie van Financiën heeft recentelijk een Besluit uitgevaardigd waarin op basis van de zaak ‘IO’ een toelichting wordt verstrekt ten aanzien van raden van commissarissen, leden van een intern toezichthoudend orgaan, zoals raden van toezicht, leden van bezwaaradviescommissies en daarmee vergelijkbare personen die niet in loondienst zijn. De kern is dat niet snel aan btw-ondernemerschap wordt toegekomen vanwege het ontbreken van de voor het ondernemerschap vereiste zelfstandigheid.

Het niet-ondernemerschap voorkomt niet-aftrekbare btw als de betaler van de vergoeding niet btw-plichtig is en daarom geen btw kan terugvragen. Neem contact met ons op om te laten beoordelen of in uw situatie onwenselijke btw-heffing kan worden voorkomen.