Met ingang van januari is de IND, als toezichthouder, gestart met controlebezoeken om te toetsen of erkend referenten voldoen aan de verplichtingen van het Modern Migratiebeleid (MoMi).

Deze bezoeken zullen steekproefsgewijs gepland worden. Indien uw organisatie geselecteerd is wordt er een afspraak ingepland. De IND kan voorafgaand aan de controle al verschillende documenten opvragen.