Nederland en België hebben sinds 11 maart 2020 een tijdelijk fiscaal akkoord over de belastingheffing van grensarbeiders in loondienst.

Op basis van dit akkoord mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land werkt, maar als gevolg van Covid-19 maatregelen thuis moet werken, deze thuiswerkdagen voor fiscale doeleinden aanmerken als dagen gewerkt in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

De looptijd van de overeenkomst is verlengd tot 1 juli 2021.