Nu er steeds minder beperkingen in verband met COVID-19 gelden, zijn de speciale fiscale maatregelen voor grenswerkers voor de laatste keer verlengd.

De tijdelijke overeenkomsten van Nederland met België en Duitsland zijn verlengd tot en met 30 juni 2022. Op basis van de akkoorden mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land werkt, maar als gevolg van COVID-19 maatregelen thuis moet werken, deze thuiswerkdagen voor fiscale doeleinden aanmerken als dagen gewerkt in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

Per 1 juli 2022 worden deze overeenkomsten beëindigd.