Vanwege alle maatregelen vanuit de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen, hebben de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de gemeenten, de GGD’s en andere openbare diensten diverse maatregelen getroffen, waardoor de dienstverlening anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk.

Wij hebben de te nemen immigratie-gerelateerde acties, als gevolg van deze maatregelen, samengevat in een overzichtelijk schema. Dit schema kan zowel voor situaties worden gebruikt waar de toekomstige werknemer nog in het buitenland zit, in afwachting van zijn MVV, tot aan situaties waar de werknemer voornemens was Nederland te verlaten, maar waar dit nu niet mogelijk is.

Wilt u weten welke maatregelen en aanpassingen van toepassing zijn op de dienstverlening binnen uw organisatie of voor de werknemers, dan nodigen wij u uit ons schema te bezoeken.

Wij merken op dat er ook situaties zijn, waardoor een meldplicht richting de IND ontstaat.