Wereldwijd treffen landen fiscale maatregelen om ondernemingen door deze corona periode heen te helpen. Dat varieert van uitstel van betaling van verschuldigde BTW en uitstel van indiening van BTW-aangiften tot een snellere teruggaaf van BTW-bedragen. Per land verschillen de maatregelen en de wijze waarop ondernemingen een beroep op deze maatregelen kunnen doen. Sommige maatregelen zijn automatisch van toepassing, andere alleen op verzoek. Wilt u weten welke maatregelen in de EU / buiten de EU van kracht zijn? Stuurt u dan een bericht aan vat@limes-int.com en we zenden u dan graag ons overzicht per email.