Het kabinet heeft de volgende zes extra belastingmaatregelen genomen om op korte termijn financiële ruimte te creëren.

  1. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling: Het gebruikelijk loon mag worden verlaagd in een gelijke verhouding als de omzetdaling van de onderneming.
  2. Versoepeling urencriterium: In de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 wordt ervan uitgegaan dat ondernemers voldoen aan het urencriterium.
  3. Werkkostenregeling: De vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000.
  4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting: Het verwachte verlies voor het jaar 2020 gerelateerd aan de coronacrisis kan als fiscale coronareserve ten laste van de winst over 2019 worden gebracht. Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 betaalde en/of te betalen vpb. Dit kan door het verzoeken om een nadere voorlopige aanslag vpb 2019.
  5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap tot 1 januari 2023.
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen: De aflossingsachterstand kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Hiernaast kan ervoor gekozen worden om de resterende lening te splitsen.

Zodra meer bekend is over de maatregelen, zullen wij dit vermelden op onze webpagina.