Nederlandse bedrijven die facturen hebben ontvangen, gedateerd in 2017 met daarop EU BTW, kunnen deze niet Nederlandse EU BTW terugvragen via het Nederlandse BTW portal als aan de volgende vereisten is voldaan:

  • het bedrijf is in Nederland gevestigd,
  • is niet verplicht om een BTW aangifte in te dienen in de EU lidstaat waar de teruggaaf wordt gevraagd en
  • de gekochte goederen en diensten zijn voor BTW aftrekgerechtigde prestaties gebruikt.

LIMES international kan als intermediair optreden en het teruggaafverzoek namens uw bedrijf indienen. U kunt contact opnemen met Sander van der Does voor nadere informatie.