Nederland en Zwitserland hebben hun belastingverdrag in een wijzigingsprotocol aangepast. Nieuwe afspraken zijn gemaakt tegen belastingontwijking, alsmede inzake het heffingsrecht over pensioenen.

Er is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken.

Naast enkele andere wijzigingen heeft de voornaamste aanpassing voorts betrekking op de verdeling van het heffingsrecht tussen Nederland en Zwitserland over pensioenen. Dit heffingsrecht werd tot nu toe aan de bronstaat toegewezen, mits voldaan werd aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden komen te vervallen en het heffingsrecht zal worden beperkt tot maximaal 15 procent.