Per 1 juli 2021 zijn de nieuwe btw-regels van kracht voor online verkopen. Webshops zijn btw verschuldigd in de EU-lidstaat van de koper. Die btw kan worden aangegeven via een lokale btw-registratie, maar ter voorkoming van (maximaal) 26 extra btw-registraties en bijbehorende aangifteverplichtingen, kan de webshop kiezen voor het zogenoemde One Stop Shop systeem (OSS). Eenmaal per kwartaal kan via een OSS-aangifte alle in de EU verschuldigde btw worden aangegeven en afgedragen. Om met ingang van 1 juli 2021 hiervan gebruik te kunnen maken dient zo snel mogelijk een aanmelding voor OSS plaats te vinden. De deadline is namelijk 10 augustus 2021.