De salariscriteria voor de 30% regeling voor 2018 zijn als volgt:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan
    EUR 37.296 (2017: EUR 37.000) bedragen.
  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 28.350
    (2017: EUR 28.125) bedragen.