Wij adviseren u nog vóór het einde van dit jaar te controleren of uw werknemers, die een 30%-beschikking hebben, aan het voor hen geldende salariscriterium voor 2013 voldoen.

Zie ook onze NewsFlashes van 16 januari 2013 en 29 juli 2013.