De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft sinds kort nieuwe Nederlandse verblijfsvergunningen af.

Verschillende cliënten hebben ons vragen gesteld over de authenticiteit van nieuw afgegeven vergunningen, omdat deze nogal afwijken van de oude (model 2012) verblijfsvergunningen. De verschillen kunt u hier zien.

De oude vergunningen blijven nog steeds geldig en zullen enkel worden vervangen na indiening van een nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld bij verlenging van uw verblijf.