Met ingang van 1 april 2022 kan, op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, de tewerkstelling van Oekraïners gemeld worden bij het UWV. Na deze melding is geen tewerkstellingsvergunning meer vereist voor de tewerkstelling van Oekraïners.

De Oekraïense medewerker kan twee dagen na de melding starten met de werkzaamheden. Tot 15 april geldt een overgangsperiode. Hierdoor kan voor Oekraïners die op of na 4 maart 2022 in Nederland zijn begonnen met werken op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, een melding worden ingediend tot en met 15 april.

Het volgende is noodzakelijk voor de melding:

  • bevestiging waaruit blijkt dat de werknemer een beroep kan doen op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming*;
  • een geldige arbeidsovereenkomst met een Nederlandse werkgever.

*Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit document zal ook de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt bevestigen. Echter, omdat deze documenten nog uitgereikt moeten worden, kan tot en met 30 mei 2022 de melding worden gedaan op basis van bijvoorbeeld een Oekraïens paspoort, ID of een certificaat van de Oekraïense Ambassade waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

Tot slot merken wij op dat wijzigingen in de situatie rondom de tewerkstelling bij het UWV moeten worden gemeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om verandering van werkzaamheden of een wijziging in de duur van de werkzaamheden.

Indien u assistentie wenst bij de meldingsprocedure, neemt u dan gerust contact met ons op.