Ondernemers die goederen aan andere ondernemers verkopen, waarbij de goederen vanuit Nederland naar een bestemming binnen de EU worden verzonden, moeten extra opletten. Om het btw 0%-tarief toe te passen moet het vervoer naar de eindbestemming kunnen worden aangetoond aan de hand van diverse documenten. Daarbij gold dat het aantonen vormvrij was.

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels aangepast: bepaalde documenten zijn belangrijker geworden dan andere, waardoor in een aantal gevallen het 0%-tarief eerder is aangetoond. Aan de andere kant is de bewijslast bij afhaaltransacties (bijvoorbeeld bij de Incoterm EXW) zwaarder geworden. Het verdient aanbeveling dat ondernemers nagaan of hun onderliggende documentatie in orde is, ter voorkoming van toekomstige naheffingen in verband met het onjuist toepassen van het 0%-tarief.