september 2023

Eerste uitspraak over inkorting looptijd naar 5 jaar

2023-09-20T15:18:45+02:0020 september 2023|vat|

Met ingang van 2019 is de looptijd van de 30%-regeling ingekort van 8 naar 5 jaar. Dat gold voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande gevallen, zij het dat voor die groep een beperkte overgangsregeling was getroffen die hen tot en met 2020 beschermde tegen de vervroegde inkorting. Er [...]

juli 2023

Voorstel wijziging btw-regelgeving 2024 – 2028 (‘VAT in the digital age’)

2023-07-18T17:29:59+02:0018 juli 2023|vat|

Eind vorig jaar heeft de Europese Unie voorstellen (‘VAT in the digital age’) gelanceerd om de btw-regelgeving op belangrijke punten aan te passen. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij volgens planning de eerste wijziging al in 2024 ingaat. Inmiddels wordt duidelijk dat verschillende EU-lidstaten moeite hebben met de ingangsdatum; [...]

december 2022

VERENIGD KONINKRIJK: Britse btw terugvragen tot uiterlijk 31 december!

2022-12-22T13:21:45+01:0022 december 2022|tax + global mobility, vat|

Sinds de Brexit hanteert het Verenigd Koninkrijk eigen regels met betrekking tot het terugvragen van btw. Als er geen VK-registratie (met aangifteplicht) nodig is, kan digitaal restitutie worden aangevraagd. BELANGRIJK: de referentieperiode is niet het kalenderjaar (zoals binnen de EU), maar een periode van twaalf maanden die loopt van [...]

november 2022

Strikte uitleg formele eisen bij vereenvoudigde ABC-regeling

2022-11-02T11:57:31+01:002 november 2022|vat|

In de Europese Hof-zaak nr. C-247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH) heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen inzake de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling. Deze vereenvoudigde ABC-regeling is in de Europese btw-regelgeving opgenomen om te voorkomen dat de partij (B), die zich tussen de leverancier (A) en eindafnemer (C) bevindt, zich [...]

juli 2022

Beleid vaste inrichting BTW aangepast

2022-09-27T14:10:15+02:0012 juli 2022|vat|

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie (case Danske Bank) heeft Nederland het beleid inzake een vaste inrichting aangepast. Een vaste inrichting vormt samen met het hoofdhuis één belastingplichtige, waardoor er geen BTW-heffing optreedt bij onderlinge (‘interne’) prestaties. De beleidswijziging gaat over de situatie dat een [...]

februari 2022

Tijdelijke regeling btw-regels invoer goederen in Frankrijk tot 1 maart 2022

2022-02-01T17:04:23+01:001 februari 2022|vat|

Per 1 januari 2022 is in Frankrijk een verplichte verlegging van invoer-btw van kracht geworden. Daartoe moet elke importeur, ongeacht het land van vestiging, beschikken over een Frans btw-nummer. De keerzijde is dat zonder Frans btw-nummer er helemaal niet meer kan worden ingevoerd (van buiten de EU). Op dit moment heeft [...]

Ga naar de bovenkant